Kosten


Kinderfeest rekent voor vaste opvang een uurprijs van  € 7.30 per uur.

Voor flexibele opvang geldt een uurtarief van € 7.80 per uur. De ouderbijdrage wordt vooraf via een automatische incasso geïnd op de 20e dag van de maand. Voor het versturen van een herinneringsnota wordt € 5,00 in rekening gebracht. Wanneer de facturen herhaaldelijk niet worden voldaan, behoudt BSO Kinderfeest zich het recht voor de opvang met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Tijdens afwezigheid en/of ziekte van uw kind wordt de ouderbijdrage doorberekend. Dit is noodzakelijk om de plaats van uw kind in de groep bezet te houden.  Mocht op de dag dat u vaste opvang afneemt een feestdag vallen dan kunt u deze dag op een ander tijdstip een week voor, in dezelfde week, of in de week erna inhalen. Ondervindt u problemen met de regels rond de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

De bedragen die hierboven genoemd worden zijn bruto bedragen. Als u werkt of een erkende opleiding volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt berekend naar inkomen.

Hoe hoog uw vergoeding is en wat u zelf dan nog moet betalen kunt u berekenen op de site van de belastingdienst. www.kinderopvangtoeslag.nl