Kosten


Kinderfeest rekent voor vaste opvang een uurprijs van € 5,70 per uur. Dit is exclusief luiers en inclusief drinken, een koekje en een broodmaaltijd tussen de middag voor de kinderen die de hele dag komen.

Voor flexibele opvang geldt een uurtarief van € 6.20 per uur. De ouderbijdrage wordt vooraf via een automatische incasso geïnd op de 20e dag van de maand. Voor het versturen van een herinneringsnota wordt € 5,00 in rekening gebracht. Tijdens afwezigheid en/of ziekte van uw kind wordt de ouderbijdrage doorberekend. Dit is noodzakelijk om de plaats van uw kind in de groep bezet te houden. Ook wordt de ouderbijdrage doorbetaald tijdens vakanties. De opvang is 52 weken geopend en wordt ook zo berekend. Mocht op de dag dat u vaste opvang afneemt een feestdag vallen dan kunt u deze dag op een ander tijdstip een week voor, in dezelfde week, of in de week erna inhalen. Ondervindt u problemen met de regels rond de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

De bedragen die hierboven genoemd worden zijn bruto bedrage. Als u werkt of een erkende opleiding volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag.De hoogte van de toeslag wordt berekend naar inkomen.
Voor de Voorschool wordt een andere rekenmethode gebruikt, omdat deze opvang voor het grootste gedeelte gesubsidieerd wordt door de gemeente Emmen. Indien u hier meer over wilt weten kunt u het beste even contact opnemen met onze hoofdlocatie De Veldwachter in Schoonebeek, tel. 0524-534401

Hoe hoog uw vergoeding is en wat u zelf dan nog moet betalen kunt u berekenen op de site van de belastingdienst www.kinderopvangtoeslag.nl .

 

Rekenvoorbeeld

U neemt twee halve dagen vast opvang af op dinsdag- en donderdagochtend.

Dit is twee maal 5,5 uur=11 uur per week. In de maand dat u opvang afneemt zijn er 4 dinsdagen en 4 donderdagen = 44 uur x € 5.70 = € 250.80 voor die maand. Hier gaat dan de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag nog af.

Het uur gemiddelde op jaarbasis, per maand is dan 47,23 uur per maand