Oudercommissie


Kinderfeest heeft op dit moment geen OC. We zijn dringend nog op zoek naar ouders voor de oudercommissie die de kinderen op de Peuteropvang/ Voorschool of de BSO hebben.
Zolang er geen OC leden van Kinderfeest zijn, zullen de belangen van de opvang door de leden van De Veldwachter meegenomen worden.
Het is de bedoeling dat er circa 4 x per jaar vergaderd wordt met Astrid en Nathalie erbij. De oudercommissie heeft een huishoudelijk reglement en een klachtenprocedure. Het doel van de oudercommissie is dat zij advies geven over protocollen, regels en ander zaken die spelen in Kinderfeest.