Voorschool


Voorschool Kinderfeest is gevestigd in Kindcentrum Emmercompascuum.  Wij werken daar met het totaalprogramma Uk en Puk. Deze methode sluit goed aan bij de basisscholen in Emmer-Compascuum en omstreken. Onze pedagogisch medewerksters zijn VVE geschoold om u kind(eren) goed voor te kunnen bereiden op school.

Kinderfeest is aangesloten bij Stichting OKCE. OKCE staat voor Ontwikkeling Kind Centra Emmen. OKCE vertegenwoordigt zo’n 15 aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Emmen. De gemeente Emmen stelt subsidie beschikbaar voor de realisatie en exploitatie van voorscholen. De gemeente heeft twee subsidiepartners in deze en de Stichting OKCE is daar één van. Zie http://www.okce.nl.

De voorschool is:

voor alle kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar
gevestigd Kindcentrum Emmercompascuum (Wikkel 5 7881 BA Emmer-Compascuum)
een goede voorbereiding op de basisschool

Dinsdagochtend : 8.15 uur tot 11.45 uur
Woensdagochtend : 8.15 uur tot 11.15 uur
Donderdagochtend : 8.15 uur tot 11.45 uur

Alle kinderen mogen 10 uur per week naar de voorschool. Vanaf 1 januari 2024 ligt het in de planning dat de kinderen 16 uur gaan afnemen. De voorscholen hanteren overal hetzelfde tarief. Zie kopje tarieven.

Wilt u uw kind aanmelden voor de voorschool? Houd dan rekening met de volgende zaken.

Voorwaarden
o U kunt uw peuter aanmelden wanneer hij/zij 1,5 jaar oud is
o We plaatsen peuters vanaf 2,5 jaar oud
o De voorschool neemt met u contact op als een peuter geplaatst kan worden
o Peuters blijven tot hun 4e verjaardag op de voorschool, daarna gaan ze naar het basisonderwijs

Plaatsen
Op het moment dat uw kind geplaatst kan worden neemt de voorschool contact met u op. Dat is doorgaans 1 tot 1,5 maand voordat uw kind 2,5 jaar wordt, mits er plek is. Als er geen plaats beschikbaar is, komt uw kind op de wachtlijst en nemen we contact op zodra er een plekje vrijkomt.

Plaatsingsvolgorde
Wanneer een plek op een groep vrij komt houden wij een bepaalde volgorde aan om te bepalen welke peuter voorrang heeft.
o Nieuwe doelgroeppeuter
o Reguliere peuter op subsidieplaats
o Reguliere peuter op KOV-plaats

Bij inschrijving van een peuter wordt de datum van inschrijving genoteerd. Binnen dezelfde plaatsingscategorie gaat een oudere inschrijfdatum vóór een recentere inschrijfdatum.

Voorafgaand aan plaatsing
Tegelijkertijd met de melding dat uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u van de voorschool een plaatsingsovereenkomst. Deze dient binnen 5 werkdagen getekend te worden geretourneerd. Zodra deze overeenkomst ontvangen is neemt de pedagogisch medewerker van de voorschool contact met u op voor de intake/kennismaking.

Invulhulp toeslag aanvragen: Het nummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) vindt u bij uw voorschool. Bij Soort opvang, kiest u ‘dagopvang’. Bij Opvangvorm, kies ‘kindercentrum’. Bij aantal uren per maand, vult u het aantal uren in. Bij Uurprijs, vult u de prijs per uur in.

Let op:
Houd uw inkomensgegevens bij de hand, hier wordt naar gevraagd om te bepalen wat de hoogte is van de toeslag.
We adviseren u de aanvraag tijdig in te dienen, want er gaan enkele weken overheen voordat de aanvraag rond is!

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Kinderfeest Peutergroep –205040950

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft of als u een informatiepakket en/of inschrijfformulier wilt ontvangen neemt u gerust contact met ons op.
Dit kan door bij de locatie langs te komen of u kunt bellen naar 06- 51666896 of 0524-534401 ( hoofdvestiging De Veldwachter)

Algemene formatie Voorschoolse peutergroep Kinderfeest

De voorschoolse peutergroep is een peutergroep die professionele voorschoolse educatie verzorgd door het aanbieden van een gericht taalprogramma. Deze groep zit gevestigd in Kindcentrum Emmercompascuum in een geheel eigen lokaal voorin de school.
De voorschoolse peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (in overleg kan een kind evt. voor zijn/haar 2,5 jarige leeftijd geplaatst worden).

Op de peutergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings-) materialen en activiteiten. De peutergroep is een goede voorbereiding op de komende stap naar de basisschool. Wij besteden actief aandacht aan het leren samen spelen, groeien in de zelfredzaamheid en verbreden van de kennis en vaardigheden. Wij zingen met ze, lezen voor, knutselen, spelen buiten en nog veel meer. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen op spelenderwijze, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden bij te leren. Dat doen we aan de hand van een taalprogramma speciaal ontwikkeld voor peuters, genaamd: “Puk & Ko”.
De voorschool is onderdeel van Kinderopvang Kinderfeest en hierdoor goed te combineren met eventuele aanvullende uren kinderopvang.

Goede voorbereiding op de basisschool
Ons peuterprogramma van Puk & Ko is gericht op ontwikkelingsstimulering. Wij werken samen met de leerkrachten van de kleuterklassen, en behandelen dezelfde programma’s en thema’s. Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats met de kleuterklas van de school en hebben de medewerkers van de voorschool regelmatig overleg met de leerkrachten van de kleuterklas. Door op deze manier samen te werken ontstaat er een duidelijke doorgaande lijn in het onderwijs, wat een absoluut voordeel voor uw kind zal zijn.

VVE taalprogramma “Puk en Ko” voor peuters
Alle peuters die naar de voorschoolse peutergroep komen, krijgen het VVE-taalprogramma Puk en Ko aangeboden, wat op spelenderwijze gebeurt met de handpop: “Puk”. Het taalprogramma laat peuters spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociaal communicatieve vaardigheden en woordenschat. Een echte voorsprong voor uw kind, wanneer het over gaat naar de basisschool.

De ruimte
De groepsruimte is geheel ingericht en aangepast aan de leeftijd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. We hebben een poppenhoek met tafel en stoeltjes, de Speelkussens-hoek, de groepstafel waar we knutselen, bouwhoek, rustruimte met bank en tevens in de groepsruimte een eigen lage keukenblok voor kinderen waar ze hun handen kunnen wassen na een knutselactiviteit. Daarnaast zitten de peutertoiletjes om de hoek en is er een verstelbare verschoningstafel aanwezig, waar kinderen verschoond kunnen worden indien nodig. De muren zijn leuk aangekleed door middel van vrolijke knutsels. We hebben verschillende speelmaterialen aangeschaft, zoals o.a: houten trein, blokken, Duplo, boekjes, puzzels, knutselmaterialen e.d. Uw kind zal niets tekort komen bij de peutergroep/voorschool.

Wat zelf meenemen
Voor het fruitmoment, welke binnen het dagritme plaatsvindt, geeft u uw kind vers schoongemaakt fruit en wat drinken mee. Dit doet u dan in het schooltasje van uw kind. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, wordt u vriendelijk verzocht om ook een setje reservekleding en minimaal een luier mee te geven in het schooltasje.

Medewerkers peutergroep
De medewerkers hebben jarenlange ervaring in het werk met de doelgroep en het SPW niveau 3/4 diploma in bezit. Daarnaast hebben de medewerkers in bezit het ‘Puk & Ko’ VVE (Voor-en vroegschoolse educatie)-diploma en het 3f Taalniveau-certificaat.